Woon Tik
Image default
Woning huren

Advies huurrecht advocaat Breda als je een huurder eruit wil zetten

Er zijn verschillende manieren om iemand uit huis te zetten in Breda, maar het beste kun je eerst overleggen met een ervaren huurrecht advocaat Breda. Als je een verhuurder bent, kan het zijn dat je een huurder op een gegeven moment moet uitzetten. De redenen hiervoor kunnen variëren van het niet betalen van de huur of door veel overlast te veroorzaken. De eerste stap is om het probleem te documenteren en samen met je huurder tot een oplossing te komen. Zorg ervoor dat je over alle benodigde informatie beschikt voordat je doorgaat, dit zal je op de lange termijn helpen tijd en geld te besparen. Het is daarbij handig om een huurrecht advocaat Breda in te huren voor advies en dergelijke.

Informeer de huurder over uitzetting

Als je een verhuurder bent en van een huurder af wilt, zijn er bepaalde stappen die je eerst moet volgen om dit te doen. De eerste stap dat een huurrecht advocaat uit Breda aanraadt is om ervoor te zorgen dat de huurder weet waarom hij wordt uitgezet. De verhuurder moet een schriftelijke kennisgeving verstrekken waarin de reden voor de ontruiming wordt vermeld en wanneer deze zal plaatsvinden. In de kennisgeving moet ook worden vermeld wat er zal gebeuren als ze op die datum weigeren te vertrekken. Je kunt hiervoor een huurrecht advocaat Breda inschakelen om je advies te geven hoe je het beste kan handelen.

Ernstige overlast van de huurder

Er zijn verschillende vormen van overlast waarvoor je in je recht staat als verhuurder om een huurder eruit te zetten. De meest vooraanstaande reden om een huurder eruit te kunnen zetten is criminele activiteiten zoals wietteelt of andere illegale activiteiten. Een andere reden om een huurder eruit te zetten is als die veel overlast bezorgt bij derden zoals geven van luidruchtige feestjes waar veel alcohol wordt verorberd, wat weer extra overlast geeft. Want als huurder ben je ook verantwoordelijke voor je gasten die op bezoek komen in je woning. Schakel een huurrecht advocaat Breda in voor advies om dit zo goed mogelijk aan te pakken.

Achterstallige huur

Een andere manier waarop je een huurder eruit kan zetten is doordat die zijn huur niet op tijd betaalt, of helemaal niet betaalt. Je moet er rekening mee houden als je een huurder wilt uitzetten dat diegene al 3 maanden huurachterstand heeft. Bij 1 maand achterstand is het nutteloos om te proberen je huurder eruit te zetten. Als de huurder na 3 maanden niet reageert op je verzoeken om het te betalen bedrag (zowel mondelijk als schriftelijk) van de achterstallige huur te betalen kun je overgaan tot het inschakelen van een huurrecht advocaat in Breda. De volgende stap voor een huurder uitzetten is om naar de rechter gaan.

Versoepel processen met een huurrecht advocaat Breda

Zie je geen vordering in je proces tegen de huurder of wil je dat het een soepel proces wordt om de huurder eruit te zetten dan is het verstandig om een huurrecht advocaat Breda in te huren. Op Advocatenkantoren.nl kun je een gespecialiseerde huurrecht advocaat vinden om het proces van uitzetting te versoepelen